فایل صوتی مدنی ۶ دکتر دلاور برادران استاد دانشگاه سراسری شهید بهشتی

فایل صوتی مدنی 6 دکتر دلاور برادران استاد دانشگاه سراسری شهید بهشتی
25,000 تومان – دانلود
تعداد جلسات:

22

فرمت:

MP3

 • دسته حقوق مدنی
 • تاریخ نشر 2018/07/25

توضیحات

بنام خدا و عرض سلام خدمت کاربران فروشگاه عدل شاپ.با فایل صوتی مدنی ۶ دکتر دلاور برادران در خدمت شما هستیم.موضوع مدنی ۶ عقود معین سری الف عقد بیع، عقد اجاره، عقد جعاله، عقد قرض، عقد معاوضه و عقد صلح می باشد و اطلاعات تکمیلی آن را میتوانید در ذیل مشاهده کنید.

درباره دکتر دلاور برادران:

مدرس دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه اسلامشهر دارای دکترای حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلاء مرکز، طراح چندین دوره سوالات کارشناسی ارشد حقوق

توضیحات تکمیلی فایل صوتی مدنی ۶:

عقد بیع: (بایع و مشتری)

تعریف عقد بیع:

قانونگذار در ماده ۳۳۸ ق.م  عقد بیع را اینگونه تعریف نموده: تملیک عین به عوض معلوم

با توجه به تعریف فوق میتوان ارکان عقد بیع را از آن استخراج کرد:

 • بیع عقد تملیکی است
 • آن تملیک ناظر بر عین است
 • بیع عقد معاوضی است
 • ثمن هر مالی میتواند باشد
 • بیع عقد لازم است

کاربر عزیز توجه کنید موارد فوق فقط برای معرفی فایل صوتی مدنی ۶ است و هر کدام از ارکان به صورت کامل توسط دکتر دلاور برادران تفکیک و بررسی می شود.

انواع مبیع و ثمن:

 • عین معین یعنی مصداق آن مشخص است
 • کلی در معین یعنی مجموع آن مشخص است ولی دارای همان مجموعه مصادیق متعدد دارد
 • کلی فی الذمه یعنی مصداق و مجموعه مشخصی ندارد
 • ثمن هر مالی میتواند باشد

اقسام عقد بیع از لحاظ زمان تادیه ثمن و تادیه مبیع: (چهار دسته)

 • بیع حالّ: در حین العقد مبیع و ثمن مبادله می شود
 • بیع سَلَف یا سَلَم: قرارداد پیش خرید و پیش فروش
 • بیع موجل: مبیع حال و ثمن موجل
 • بیع کالی به کالی و دین به دین

شرایط طرفین معامله: (ماده ۳۴۵ ق.م)

اهلیت قانونی یعنی صغیر،مجنون و سفیه نباشد علاوه بر آن از نظر قانون با مانعی مواجه نباشد یعنی ورشکسته نباشد قصد و رضا موجود باشد حال اگر قصد وجود نداشته باشد بیع یاطل است ولی اگر رضا نباشد غیر نافذ است و غیره. مبیع باید مالیت داشته باشد و حتما منفعت عقلایی داشته باشد و مشروع باشد،نقل و انتقال آن قانونی باشد،معلوم باشد،معین باشد.در ملکیت بایع باشد یا بایع ماذون در انتقال مبیع باشد یعنی دارای اذن باشد.مقدور التسلیم باشد.

کاربرن عزیز فروشگاه عدل شاپ توجه کنید در هر قسمت مواد متعددی از ق.م وجود دارد که توسط دکتر دلاور برادران تفسیر شده و در مورد آن مثال های متعددی ذکر می شود.

توابع مبیع: (تابع های مبیع)

توابع یعنی مطلقات مال، برخی از اموال هستند هنگام فروش مطلقاتی دارند مثل خرید گوشی که شارژر و جعبه دارد که به آن توابع مبیع گویند اما توجه کنید برخی از اموال مثل لیوان توابعی ندارد.منظور از توابع،توابع عرفی است یعنی معیار تشخیص عرف است ولی هرگاه بین بایع و خریدار اختلاف ایجاد شد و عرف هم ساکت باشد اصل عدم جاری است یعنی ملاک بایع است.

اثار عقد بیع: (۳۶۲ ق.م)

در ابتدا ماده بیان شده بیع صحیح اثاری دارد حال معنی مخالف گرفته و بیع باطل اثاری ندارد.مهمترین اثار عقد بیع مالکیت طرفین به عوضین است و منظور از عوضین مبیع و ثمن است و به محض وقوع بیع خریدار صاحت مبیع و بایع صاحب ثمن شده منظور این است با ایجاب و قبول مالکیت منتقل می شود.توجه کنید وقتی کفته می شود به محض وقوع بیع مالکیت منتقل می شود یعنی مبیع عین معین است اما کلی در معین و کلی فی الذمه با تعیین مصداق منتقل می شود.

کاربران عزیز در فایل صوتی مدنی ۶ دکتر دلاور برادران مباحث مهمی از قبیل ضمان درک، حق حبس، در تادیه ثمن و ضمانت اجرایی پرداخت ثمن وجود دارد که توسط دکتر دلاوران تحلیل شده و تمامی مواد آن تفسیر شده است و یک دوره کامل مدنی ۶ را شامل می شود.

مبحث خیارات:

قواعد کلی تمامی خیارات:

 • خیار ریشه کلمه اختیار است بنابراین خیار فسخ یعنی اختیار فسخ.
 • خیارات جزء حقوق هستند یعنی اماره نیست و قابل اسقاط است.
 • توجه کنید طبق فقه و قانون تمامی خیارات قابل اسقاط هستند.
 • خیارات چون حق است به ارث میرسد ولی شرایطی دارد.
 • خیارات دو دسته است.
 •  وغیره ……

خیارات مختص بیع:

 • خیار مجلس
 • خیار حَیَوان
 • خیار تاخیر ثمن

خیارات مشترک عقود:

 • خیار شرط
 • خیار غبن
 • خیار عیب
 • خیار تبعض صفقه
 • خیار تدلیس
 • خیار تخلف شرط
 • خیار تعذر تسلیم
 • خیار رویت

تذکر:در مدنی ۶ مبحث بیع بسیار گسترده بوده و موارد فوق فقط برای آشنایی شما به فایل صوتی مدنی ۶ دکتر دلاور برادران بوده و باید خدمت کاربران فروشگاه عدل شاپ عرض کنم مبحث بیع شامل ۱۱ جلسه می باشد و به صورت کامل تمامی مواد بیع و خیارات تدریس شده است.

عقد معاوضه:

عقد معاوضی است که در آن کالای با کالای دیگر معامله می شود و جزء عقود لازم است. شاید سوالی در ذهن شما مطرح شود که این عقد همان بیع است حال در فایل صوتی مدنی ۶ دکتر دلاوران جواب سوال شما را خواهد داد.

نکته:در عقد معاوضه احکام عمومی بیع جاری است ولی احکام خاصه بیع جاری نیست.

بیشتر بخوانید:کاربران فروشگاه عدل شاپ با مراجعه به صفحه اصلی از آموزش های صوتی رایگان استفاده کنید.

عقد اجاره:

تعریف عقد اجاره: (۴۶۶ ق.م)

 • عقد اجاره عقد معاوضی است.
 • مالکیت عین منتقل نمی شود بلکه مالکیت منافع منتقل می شود.
 • عقدی تملیکی است.
 • موقتی است.

انواع عقد اجاره: (۴۶۷ ق.م)

 • اجاره اشیاء
 • اجاره حیوان
 • اجاره انسان

تفاوت عقد اجاره و حق انتفاع:

 • عقد اجاره معاوضی است ولی حق انتفاع مجانی است.
 • مدت اجاره باید معین باشد ولی حق انتفاع نیازی نیست.
 • در اجاره دو مالک وجود دارد ولی در حق انتفاع یک مالک وجود دارد.

در مبحث اجاره دکتر دلاور برادران به بررسی قانون موجر و مستاجر مصوب ۵۶ و قانون موجر و مستاجر مصوب ۷۶ پرداختِ که بسیاری از نکات مهم و عملی آن که امروزِ گریبان گیر جامعه است را بیان نموده اند.

عقد قرض،جعاله،صلح:

عقد قرض:

 • قرض عقدی تملیکی است.
 • مقدار معینی از مال خود را به دیگری تملیک می کند.
 • به صرف ایجاب و قبول ملکیت آور است.
 • و غیره ….

عقد جعاله:

 • جعاله عقدی جایز است و هر دو طرف می توانند فسخ کنند.
 • عقد جعاله تعهد به نتیجه است.
 • اگر جهت عقد جعاله نامشروع باشد باطل است.
 • در جعاله علم اجمالی کافی است.
 • اجرت باید معین باشد.
 • و غیره …..

عقد صلح:

 • عقد صلح سیدالعقود است.
 • عقد صلح جای بسیاری از عقود میتوان قرار گرفت ولی احکام ویژه آنها را ندارد.
 • صلح عقدی لازم است.
 • صلح دو نوع است یکی در مقام معامله و دیگری در مقام دعوی
 • و غیره …..

بیشتر بدانید: اشخاص به دلیل عدم آگاهی کامل و جامع در بسیاری از مسائل حقوقی دچار آسیب های مالی، حیثیتی و یا حتی جانی می شوند. لذا قبل از هر اقدامی از مشاوره حقوقی رایگان توسط وکیل پایه یک دادگستری استفاده نمایید.

چند نکته مهم:

 • کاربران فروشگاه عدل شاپ برای فایل صوتی مدنی ۶ دکتر دلاور برادران نمی توان ارزش مادی در نظر گرفت بلکه مبلغ دریافتی برای نگهداری سرور و هزینه های جانبی بوده و محتویات بسته به صورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرد.
 • تمامی جلسات در کلاس درس ضبط و تهیه شده است که دارایی مزیت های زیادی از قبیل پرسش و پاسخ توسط دانشجویان است.
 • اگر تمایل به ارسال پستی دارید برای پشتیبانی تیکت ارسال کرده و بعد از پرداخت هزینه پستی ارسال خواهد شد.
 • اگر در عقود معین سری الف مشکل دارید با تهیه فایل صوتی مدنی ۶ دکتر دلاور برادران برای همیشه آن را فرا بگیرید.دسته:

18 نظر در “فایل صوتی مدنی ۶ دکتر دلاور برادران استاد دانشگاه سراسری شهید بهشتی

 1. من همین الان ۲۵۰۰۰تومان واریز کردم ولی فایل صوتی مدنی ۶ دانلود نشد

  1. با عرض سلام
   لینک دانلود برای شما ارسال شد.
   موفق باشید

 2. من الان هزینه رو واریز کردم و فایل رو هم واسه امروز لازم دارم اما امکان دانلود. فراهم نشده لطفا در. اسرع وقت پیگیری کنید

 3. سلام من مبلغ رو واریز کردم ولی فایل ها رو نتونستم دانلود کنم لطف کنید برام هرچه سریعترارسال کنید فایل ها رو لازم دارم ممنون

 4. سلام من مبلغو الان واریز کردم ولی نمی تونم دانلود کنم خیلی سریع هم فایل ها رو می خواهم با تشکر

 5. سلام
  من امروز صوت حقوق مدنی ۶ استاد دلاور برادران رو از سایت شما خریدم ۲۵ هزارتومن رو هم پرداخت کردم ولی لینک دانلود خرابه و نتونستم فایل رو دانلود کنم!!!!

  لینک صحییح برو برای من بفرستیتن. با تشکر

  1. عرض سلام
   بررسی شد لینک دانلود مشکلی ندارد.تمام اطلاعات دانلود برای شما مجدد ایمیل شد

   1. سلام
    ادمین عزیز لینک دانلود برای من ارسال نشد مجددا لینک رو برام بفرست با تشکر

    1. عرض سلام
     لطفا ایمیل خود را چک کنید یا به پشتیبانی تلگرام پیام ارسال کنید

 6. من فایل مدنی ۶ را خریداری کردم ولی لینک دانلود دریافت نشد

  1. عرض سلام
   ایمیل شد.اگر مشکلی در دانلود داشتید لطفا به پشتیبانی تلگرام پیام ارسال کنید

 7. سلام من خریداری کردم ولی لینک هنوز به ایمیلم ارسال نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *