فایل صوتی مدنی ۴ دکتر دلاور برادران

فایل صوتی مدنی 4 دکتر دلاور برادران
25,000 تومان – دانلود
فرمت:

MP3

 • دسته حقوق مدنی
 • تاریخ نشر 2019/12/09

توضیحات

بنام خدا و عرض سلام به کاربران فروشگاه عدل شاپ. با فایل صوتی مدنی ۴ دکتر دلاور برادران مبحث الزامات خارج از قرارداد و مسئولیت مدنی در خدمت شما هستیم و در ادامه توضیحاتی را برای آشنایی شما بیان می کنیم.

توضیحات تکمیلی فایل صوتی مدنی ۴ دکتر دلاور برادران

وقایع حقوقی:

وقایع  حقوقی ضمان آور:

رویدادی که اثر آن به حکم قانون معین می شود و اراده و انشاء مرتکب سبب اصلی آن اثرنیست، واقعه حقوقی نامیده می شود. در این مبحث که با عنوان وقایع حقوقی ارائه می شود، تنها به وقایع ضمان آور می پردازیم،خواه آنچه سبب ضمان است،عمدی باشد یا نتیجه قصور و بی مبالاتی. قانون مدنی به اثر این وقایع پرداخته و آن را الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری نامیده است. این الزام ها را به اعتبار مبنای ضمان به دو گروه میتوان تقسیم کرد.

 1. ضمانی که مبنای آن ضرر زدن به دیگران است.
 2. ضمانی که مبنای آن بهره برداری و استیفای ناروا از مال یا عمل دیگری است.

کاربران گرامی فروشگاه عدل شاپ توجه کنید در فایل صوتی مدنی ۴ هر قسمت مواد متعددی از قانون مدنی وجود دارد که توسط دکتر دلاور برادران تفسیر شده برای هریک مثال های متعددی ذکر می شود .

بخش نخست

مسئولیت مدنی:

مفهوم مسئولیت مدنی:

در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است، میگویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است (هرکس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نکند ).

 1. تعریف مسئولیت یا ضمان قهری
 2. مسئولیت مدنی و اخلاقی
 3. مسئولیت مدنی و کیفری
 4. مسئولیت قراردادی و قهری
 5. جمع مسئولیت قراردادی و قهری
 6. محدود کردن بحث به ضمان قهری

فصل اول

مبانی و منابع مسئولیت:

مبحث اول: مبانی نظری مسئولیت
 1. نظریه تقصیر
 2. تعدیل این نظریه
 3. نظریه ایجاد خطر
 4. انتقاد از این نظر
 5. نتیجه
مبحث دوم: منابع مسئولیت در حقوق کنونی

عنوان های ضمان قهری: در فایل صوتی مدنی ۴ عنوان ضمان قهری از چهار عامل یاد شده است:

 1. غصب
 2. اتلاف
 3. تسبیب
 4. استیفاء

و مباحث مربوط به آن شامل اجتماع سبب و مباشر، قانون مسئولیت مدنی، قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری و لایحه حمایت ازحقوق مصرف کنندگان.

کاربران فروشگاه عدل شاپ پکیج دوره وکالت آماده شده برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا کلمه ارسال اطلاعات را برای پشتیبانی ارسال کنید تا در کوتاهترین زمان اطلاعات پکیج ارسال شود.

فصل دوم

ارکان مسئولیت :

عناصر مشترک:
 1. وجود ضرر
 2. ارتکاب فعل زیانبار
 3. رابطه سببیتت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است.

فصل سوم

مسئولیت های خاص و مختلط:

مفهوم کلی:

در مواردی که مسئولیت ناشی از اتلاف است،یعنی صدمه ای که به زیان دیده وارد شده به مباشرت مرتکب بوده و با فعل او رابطه مستقیم داشته است، عامل اصلی ورود خسارت روشن و ساده است.

مسئولیت به سه بخش تقسیم میشود:

 1. مسئولیت ناشی از فعل شخص که تابع قواعد عمومی است و نظام حاکم بر آن به عنوان اصل پذیرفته میشود.
 2. مسئولیت ناشی از فعل دیگران.
 3. مسئولیت ناشی از مالکیت یا تصرف اموال.

بیشتر بخوانید:برای دریافت فایل صوتی مدنی ۶ دکتر دلاور برادران به این صفحه مراجعه کنید. همچنین برای دریافت فایل صوتی حقوق به صفحه اصلی مراجعه کنید.

مسئولیت ناشی از فعل غیر:

 1. مسئولیت تضامنی غاصبان.
 2. مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگران و کارکنان.
 3. مسئولیت سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون.
 4. مسئولیت دولت و شهرداری ها نسبت به اعمال کارکنان خود.
 5. مسئولیت متصدی حمل و نقل.

مسئولیت ناشی از مالکیت و حفاظت از اشیاء:

مسئولیت های ناشی از تقصیر:

 1. مسئولیت ناشی از خرابی بنا
 2. مسئولیت مالک یا متصرف حیوان
 3. مسئولیت در املاک مجاور

مسئولیت دارندگان اتومبیل:

 1. مبنای حقوقی مسئولیت
 2. دامنه مسئولیت
 3. مفهوم شخص ثالث و دارنده
 4. تصادم وسایل نقلیه

فصل چهارم

سرفصل مباحثی که به صورت مفصل در فایل صوتی مدنی ۴ دکتر دلاور برادران در بخش اثر مسئولیت مدنی توضیح داده خواهد شد.

جبران خسارت:
 1. شیوه های جبران خسارت: جبران ضرر از راه اعاده وضع سابق . جبران ضرر از راه دادن معادل
 2. تعیین میزان خسارت: تعیین قیمت مال مغصوب . تغییر میزان خسارت تا زمان صدور حکم . تغییر میزان خسارت بعد از صدور حکم
 3. تامین جبران خسارت: ایجاد مسئولیت تضامنی . بیمه اجباری و صندوق تامین خسارت
اثر قراردادها در مسئولیت:

قراردادها به دو گروه متمایز میتوان تقسیم کرد:

 1. قراردادهایی که پس از ورود ضرر بین مسئول جبران آن و زیان دیده بسته میشود و میزان خسارت و چگونگی جبران آن را معین میسازد.
 2. قراردادهایی که پیش از ورود خسارت بسته میشود و طرفین درباره زیان های احتمالی آینده تصمیم میگیرند.
شرط عدم مسئولیت:
 1. فواید و معایب این شرط
 2. نفوذ حقوقی این شرط به عنوان اصل
 3. شروط نامشروع
 4. قلمرو و آثار شرط.
شروط کیفری ( وجه التزام ) :
 1. معنی این شرط: شرط کیفری توافقی است که به موجب آن طرفین میزان خسارتی را که در صورت عدم اجرای قرارداد یا ایجاد ضرر باید پرداخته شود از پیش معین میسازند.
 2. نفوذ حقوقی شرط
 3. سهم دادرس در اجرای شرط

کاربران گرامی فروشگاه عدل شاپ توجه کنید در فایل صوتی مدنی ۴ هر قسمت مواد متعددی از قانون مدنی وجود دارد که توسط دکتر دلاور برادران تفسیر شده برای هریک مثال های متعددی ذکر می شود.

بخش دوم

فصل اول

غصب:

غصب در لغت به معنی گرفتن مال از راه ظلم است و دیدیم که قانون مدنی آن را استیلاء بر حق غیر به نحو عدوان تعریف  کرده است. در فقه، غصب را زیر عنوان ضمان ید می آورند. برای تحقق غصب، جمع دو عنصر مادی و حقوقی ضروری است.

آثار غصب:

الزام به بازگرداندن عین:
 1. تقدم  این الزام
 2. تعدیل قاعده
 3. نقص و عیب مال مغصوب
 4. کاهش بهای مال مغصوب
 5. اجرت المثل مال مغصوب
 6. اجرای تکلیف در موردی که مالک محجور است
الزام به دادن مثل یا قیمت:
 1. صورت تلف مال
 2. تعذر رد عین
سقوط ضمان غاصب:
 1. غصب ناشی از اکراه
 2. غصب و غرور
 3. ابراء مالک
 4. پرداخت یکی از ضامنان

بیشتر بخوانید:برای دریافت فایل صوتی مدنی ۳ دکتر دلاور برادران به این صفحه مراجعه کنید. همچنین برای دریافت فایل صوتی حقوق مدنی ۸ به این صفحه مراجعه کنید.

فصل دوم

تضامن:

مسئولیت تضامنی غاصبان:

اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند، آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است، اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.

تقسیم مسئولیت بین غاصبان:

درباره تقسیم مسئولیت بین غاصبان، بایستی بین ضمان ناشی از تلف عین و منافع تفاوت گذارد. بدین ترتیب، در مقام تقسیم مطالب، باید رابطه مالک با غاصبان را جدای از روابط غاصبان با یکدیگر بررسی کرد.

رابطه مالک با غاصبان:

 1. مبنای تضامن
 2. رابطه مالک و خریدار مال مغصوب
 3. اشکال مسئولیت تضامنی در مورد رد عین
 4. حدود مسئولیت تضامنی
 5. مسئولیت غاصبان درباره منافع

رابطه غاصبان و توزیع مسئولیت:

 1. ترتیب رجوع غاصبان به یکدیگر
 2. دگرگونی این ترتیب در صورت غرور
 3. مبنای حقوقی این ترتیب
 4. توزیع مسئولیت در مورد ضمان منافع

 

بخش سوم

سرفصل مباحثی که به صورت مفصل در فایل صوتی مدنی ۴ دکتر دلاور برادران در بخش استیفاء ، ایفای ناروا ، اداره فضولی توضیح داده خواهد شد.

فصل اول

استیفاء:

معنی متداول استیفاء، به ویژه در مباحث مربوط به منابع تعهد، بهره مند شدن و انتفاع از مال یا عمل دیگری است. جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفادۀ از منافع.

فصل دوم

ایفای ناروا:

در مفهوم ایفاء وجود دین مفروض است باید دین یا تعهدی باشد تا وفای به آن معنی پیدا کند. پس، اگر شخصی بدین پندار که به دیگری مدیون است مالی به او بدهد و در واقع دینی وجود نداشته باشد، گیرندۀ مال نمیتواند به ناروا آن را تصاحب کند و بایستی به مالک بازگرداند.

فصل سوم

ادارۀ فضولی اموال غیر:

به موجب مادۀ ۳۰۶ قانون مدنی اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن ها را بدون اجازۀ مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد.

 1. کاربران فروشگاه عدل شاپ برای فایل صوتی مدنی ۴ دکتر دلاور برادران نمی توان ارزش مادی در نظر گرفت بلکه مبلغ دریافتی برای نگهداری سرور و هزینه های جانبی بوده و محتویات بسته به صورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرد.
 2. تمامی جلسات در کلاس درس ضبط و تهیه شده است که دارایی مزیت های زیادی از قبیل پرسش و پاسخ توسط دانشجویان است.
 3. اگر تمایل به ارسال پستی دارید برای پشتیبانی تیکت ارسال کرده و بعد از پرداخت هزینه پستی ارسال خواهد شد.
 4. با مراجعه به این صفحه میتوانید فرمت فایل ها را به دلخواه تغییر دهید.
 5. پکیج ویژه دوره وکالت با قیمت عالی ارایه شده برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.
 6. حقوق مدنی یکی از مهمترین و پرکاربردترین دروس حقوق بوده پس آن را به خوبی فرا بگیرید.
 7. اگر به مشاوره حقوقی نیاز دارید کلیک کنید و از مشاوره حقوقی رایگان استفاده نمایید.


دسته:

6 نظر در “فایل صوتی مدنی ۴ دکتر دلاور برادران

 1. سلام خسته نباشید من این فایل رو خریدم پولش هم از حسابم کسر شد ولی واسه دانلودش رمز میخواست که واسم نیومده اگه میشه لطف کنید دوباره برام لینک دانلود و رمزش رو بفرستید لطف کنید زودتر برام بزارید

 2. با سلام ویس های مدنی ۱ و ۲ دکتر برادران رو ندارید؟

  1. با عرض سلام
   اقاى دکتر برادران مدنى ١ و ٢ رو خیلی وقته تدریس نمیکنن

 3. سلام من خرید کردم و پول را پرداخت کردم برای دانلود رمز می خواد لطفا ارسال فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *